Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
po dniu 25 maja 2018 roku
Szanowni Klienci,
Niniejsza informacja jest kierowana do Państwa z uwagi na fakt, iż jesteście Państwo naszymi Klientami i udostępniacie nam Państwo swoje dane osobowe, które przetwarzamy wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i zgodnie z wiążącą nas umową. Pragniemy Państwa poinformować, że w dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (dalej również: Rozporządzenie lub RODO), które wprowadza ujednolicone dla całej Unii Europejskiej zasady przetwarzania danych osobowych obowiązujące również nas jako sklep PLUSZAK. W związku z powyższym Rozporządzeniem pragniemy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania danych oraz przysługujących Państwu prawach, które będą miały zastosowanie od 25 maja 2018 roku.
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych pozostaje:
Księgarnia artykuły szkolne i biurowe, Pluszak, Acus Wydawnictwo Artur Szadkowski.
W ramach określonych przepisami prawa oraz zgodnie z udzielonymi przez Państwa zgodami, dane osobowe wykorzystywane są przede wszystkim do prowadzenia marketingu bezpośredniego oraz sprzedaży nowych produktów oraz informowaniu na bieżąco o nowościach pojawiających się w sprzedaży i o różnego rodzaju konkursach, a także imprezach wyjazdowych.
Cel przetwarzania Państwa danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie to następuje w wyniku wyrażenia przez Państwa zgody, wskazany jest odrębnie przy każdej takiej zgodzie.
W osiągnięciu wskazanych powyżej celów, przetwarzamy Państwa dane osobowe sami.
Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane przez Administratora danych na czas niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, czas przetwarzania będzie zależny od czasu trwania Państwa zgody, tj. do czasu jej odwołania. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu i promocji produktów. Na podstawie uzasadnionego interesu prawnego przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dotyczą.
Wskazujemy niniejszym katalog Państwa uprawnień w stosunku do Waszych danych osobowych po dniu 25 maja 2018 roku:
sprostowanie (poprawienie danych);
usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie w sytuacjach, gdy prawo to nie jest wyłączone;
ograniczenia przetwarzania danych;
dostęp do informacji o danych oraz samych danych;
przenoszenia danych do innego administratora;
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych.
Wnioski indywidualne dotyczące Państwa praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy od dnia 25 maja 2018 roku kierować: pisemnie na adres siedziby dostawcy usług: ul. Porajów 1 pawilon 11 03-188 Warszawa, 2) osobiście w siedzibie dostawcy usług lub mailowo na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Powyższa informacja nie wymaga od Państwa podejmowania żadnych dalszych działań. Wszelkie dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o ich wykorzystywaniu i zabezpieczaniu oraz przysługujących Państwu uprawnieniach i warunkach wykorzystania będzie można uzyskać w siedzibie dostawcy usług, mailowo pod adresem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:
Księgarnia artykuły szkolne i biurowe ul. Porajów 1 pawilon 11 03-188 Warszawa, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
W przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jednocześnie informujemy Państwa, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych na cele promocji i marketingu może być w każdej chwili przez Państwa cofnięta bez podania przyczyny. Cofnięcie zgody spowoduje, że od chwili złożenia przez Państwa oświadczenia o cofnięciu zgody nie będziecie Państwo otrzymywali informacji o promocjach, nowościach i innych atrakcyjnych ofertach dedykowanych naszym Klientom, jak również nie będziecie Państwo otrzymywali informacji handlowej o nowych produktach i usługach oferowanych przez Księgarnię.
Z poważaniem
Zespół Księgarnii
1)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).